KLEIMUIS KERAMIEK

Natuurlijk keramiek

Dit is de blog van Kleimuis, een keramische ervaring!

In mijn blog: verhalen over hoe ik het werk heb gemaakt dat je in de webwinkel kunt vinden; achtergrond over materialen, processen en technieken binnen de keramiek en wat ik nog meer bedenken kan...

Veel leesplezier!

Kleimuis 

2021-12-05

Sgraffito in keramiek: vaas en kom.

Sgraffito-011.jpg
Sgraffito is een decoratietechniek die niet alleen gebruikt wordt om keramiek te decoreren. Het woord komt van het Italiaanse ‘graffiare’ dat krassen betekent. Ook ‘graffiti‘: het schrijven of tekenen op openbare plaatsen komt van hetzelfde woord.
Bij sgraffito wordt in verschillend gekleurde lagen een tekening met lijnen gekrast, waarbij de onderliggende laag, die een andere kleur heeft, aan het aan oppervlak komt te liggen. Vlakken kunnen worden weggekrast, zodat een heel vlak met de onderliggende kleur zichtbaar wordt. 
De lijnen zijn strak en dat levert vaak een ‘grafisch’ beeld op. Overal in de wereld en de geschiedenis kom je werk gemaakt met deze techniek tegen. In pleisterwerk (fresco’s), in glas, in keramiek. Van Japan, Midden-Oosten, Afrika tot Italië, Frankrijk, België, Engeland tot Amerika. 

Sgraffito-001.png                                                   17e eeuws slibware, sgraffito - Burton Art Gallery - Devon

In 2016 ben ik naar de Burton Art Gallery in Bideford in Devon, Engeland geweest. Daar stond heel veel Engels 17e eeuws slibware aardewerk met heel veel sgraffito. Prachtig! Dit aardewerk werd als export artikel op schepen naar Amerika vervoerd.
Sgraffito-002.png                                                                                                Harvest Jugs 
                                                      Links British Museum 1780, rechts particulier bezit Devon 1771

In het museum staan verschillende voorbeelden van de ‘Harvest-Jug’. 
Dit zijn grote kannen om bier en cider te schenken tijdens de oogstfeesten. De kannen zijn pronkstukken die gemaakt werden van rood aardewerk en gedecoreerd met verschillende kleuren slib: geel, wit, bruin en roze. In deze verschillend gekleurde lagen werden de mooiste patronen gekrast en gekerfd, met veel dieren, bloemen en planten.

Mijn vaas van rood aardewerk die ik voor het examen van de Nederlandse Keramiekopleiding maakte, is geïnspireerd door zo’n ‘Harvest Jug’  die ik in Engeland heb gezien.

Sgraffito-003.jpg

Ik draaide van rode aardewerkklei (Goerg&Schneider 354) een grote bolle vaas met een smalle hals. Na het ‘afdraaien’ van de vaas heb ik de vaas voorzien van een laag witte kleislib.
Afdraaien is het afwerken of bijwerken van gedraaid werk met metalen gereedschap om een gladde pot te krijgen en/of een ring aan de onderzijde als voet te maken. 
De vaas met slib moet dan weer even drogen tot hij weer leerhard is en niet meer te zacht is. Dan nog net iets droger en het werk is geschikt om te decoreren met de sgraffito techniek. Leerharde klei is nog net vochtig genoeg om een beetje zacht te zijn. Bij het inkrassen kruimelt de klei nog niet. Voor sgraffito begint de fase van het kruimelen maar net.

Sgraffito-004.jpg

Ik heb wat tekeningen gemaakt van verschillende akkeronkruiden: rogge of tarwe, korenbloem, bolderik, gewone klaproos en gele ganzenbloem.
De schetsen zijn met behulp van het kopieerapparaat op het juiste formaat gebracht en daarna is de tekening met een potlood overgetrokken op de zachte klei. De lijnen heb ik uitgesneden met een dunne stylus tool. 
Sgraffito-012.jpg
Tenslotten haal je de achtergrond weg. Ik koos ervoor om de achtergrond 1-2 mm te verdiepen en glad te maken.

Sgraffito-013.jpg

Hierbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het oude gereedschap dat ik van mijn tandarts had gekregen.

Sgraffito-005-006.png

Mijn vaas (en kom) zijn tweekleurig. Dus de bloemen liggen nu wit, verhoogd op de rode achtergrond. Er zitten heel wat uurtjes in het uitsnijden van de decoratie. Met de plantenspuit hou je dan het werk vochtig en de delen waar je niet aan bezig bent dek je af met plastic folie.
Na het drogen is de vaas en kom biscuit gestookt. De biscuitstook is de eerste stook die ik op 1020°C doe en klei in keramiek veranderd. Daarna heb ik een laag transparante glanzende glazuur op de vaas gespoten. De glazuurstook is gedaan op 1060°C.

Je kunt heel veel voorbeelden van sgraffito vinden. Meerkleurig, tweekleurig in allerlei tinten, zwart-wit en wat stijl betreft traditioneel, geometrisch of modern.
Sgraffito-007-008.png                                                 Gedecoreerde vaas en kom - droog maar nog ongebakken (klei)

Bij het decoreren van de gekleurde vazen met de akkerbloemen heb ik een combinatie van schilderen met onderglazuren en sgraffito toegepast. Ook deze vaas kreeg een witte sliblaag. 
De gebruikte onderglazuren zijn van Mayco. Ik had via Marktplaats ooit eens een partijtje Mayco Fundamentals Underglazes gekocht. Deze vind ik erg goed: ze zijn mat, betrouwbaar en te stoken van 1000°C - 1300°C. Let op want niet alle kleuren kunnen hoog gestookt worden. 
Voor 1060°C zijn ze perfect! 
Met de stylus trok ik lichtjes de tekeningen over van de akkerbloemen in de gewenste compositie. Met kleuren onderglazuur ‘kleurde’ ik als het ware de tekeningen in. Daarna gebruikte ik hier de sgraffito techniek om de tekeningen te accentureren. 
De lijnen zijn wat losser aangebracht en hier en daar zie je de kleuren bewust buiten de lijntjes komen. Biscuitstook en glazuurstook zijn hetzelfde gedaan als de grote vaas en kom met de witte akkerbloemen.

Hieronder nog wat voorbeelden van sgraffito.
De linkerkom vind je ook in de webwinkel, de rechter binnenkort.

Sgraffito-009-010.png
Als je vragen hebt over deze blog, techniek of mijn werk dan vind ik het leuk als je contact opneemt!

Admin - 18:21:06 @ Uit de webwinkel! | 80 opmerkingen

 1. https://torresaesthetics.com

  2022-10-25

  Various elements including age, environmental change, hormonal variables and so forth harm the skin and makes it look more seasoned inferable from a sketchy pigmentation.

 2. Beagle breeders

  2022-12-02

  The opportunity has arrived to bring a little beagle canine into your family and you have concluded that you need to manage a beagle raiser so you understand what you are getting. Notwithstanding, similar to whatever other industry, there are phony beagle raisers out there that are attempting to trick you.

 3. Best spray tan nyc

  2023-02-16

  The time required for the tan to create is one motivation behind why you are encouraged to wear baggy dress and not to clean up for “x” number of hours. Both these will focus on or wash away a portion of the tanning arrangement as well as the oils in your skin, diminishing how dim your tan becomes.

 4. ib tutoring

  2023-09-12

  Online educators can leverage data analytics to track student progress and identify areas of improvement.

 5. facebook 2023

  2023-09-21

  Offer a glimpse into your unique work or home office setup, sharing productivity tips and organization hacks.

 6. Vet near me

  2023-10-12

  Vaccinating against diseases like canine parvovirus not only saves lives but also reduces the financial burden of treatment.

 7. Political Parties in Pakistan

  2024-01-02

  Political parties in Pakistan form a diverse and dynamic landscape, representing a range of ideologies and regional interests. Stay ahead with the pulse of Pakistan! Our platform brings you the Latest News In Pakistan.

 8. Why is Kundalini Yoga Dangerous

  2024-01-02

  Why is Kundalini Yoga dangerous, a practice deeply rooted in ancient traditions, has become a subject of controversy, with concerns raised about its safety. we delve into the perceived dangers of Kundalini Yoga, exploring various viewpoints and shedding light on the aspects that contribute to these concerns.

 9. Durham Taxis Book online

  2024-01-02

  Explore hassle-free travel with Durham Taxis Book online for swift and reliable taxi services in Durham. Our user-friendly platform ensures easy reservations, promising a seamless journey. Trust Durham Taxis for convenient online booking, making your transportation experience efficient and comfortable. Secure your ride now for stress-free travel arrangements.

 10. Top Orthopedist in Brooklyn NY

  2024-01-02

  Uncover top orthopedist in Brooklyn NY, with our distinguished orthopedists. With a commitment to patient well-being, our top orthopedists utilize advanced diagnostics and treatments to address a wide range of musculoskeletal conditions. Your health is our priority.

 11. Limo Hire Near Me

  2024-01-03

  Limo and car hire refers to the service of renting a limousine near one’s location.
  This service is commonly sought for special occasions. where individuals or groups desire a luxurious and stylish mode of transportation.
  If you are searching for Limo Hire Near Me this is a chance to travel in comfort and elegance drive with us.

 12. Latest News In Pakistan

  2024-01-04

  Stay ahead with the pulse of Pakistan! Your ultimate source for the freshest updates, our platform brings you the Best And Latest News In Pakistan across diverse topics. Dive into a dynamic news landscape, ensuring you’re always in the know about the latest happenings in Pakistan.

 13. Average Audiobook Length

  2024-01-24

  Discover the magic of storytelling with our audiobooks, meticulously crafted by our esteemed publishing company to fit the ideal ‘Average Audiobook Length.’ Immerse yourself in captivating narratives that strike the perfect balance between time and tales. Elevate your listening experience with our curated collection – where every moment is a masterpiece!

 14. Limo Hire Near Me

  2024-01-25

  Limo and car hire refers to the service of renting a limousine near one’s location.
  This service is commonly sought for special occasions. where individuals or groups desire a luxurious and stylish mode of transportation.
  If you are searching for Limo Hire Near Me this is a chance to travel in comfort and elegance drive with us.

 15. Royal Massage Services

  2024-02-12

  Relax with <a href=www.royalmassageservices.com/>Mumbai Royal Massage Services</a>. We have been providing this service for a long time. Our massage experts know how to make you feel good. If you are feeling tired and you want to make yourself fresh. We have perfect massage for you like Erotic massage, Nuru massage, Home Massage, Female to male massage and lots of massages we are providing you. So if you are interested in picking any massage then contact us today. And visit our website

 16. cash for gold

  2024-02-19

  Turn your old jewelry into instant cash with our hassle-free cash-for-gold program.

 17. Cash for Gold

  2024-02-19

  Transform your outdated gold jewelry into instant cash with our hassle-free Cash for Gold service. Say goodbye to clutter and hello to financial freedom. Cash for Gold

 18. Cash for Gold

  2024-02-19

  Toevoegen

 19. Cash for Gold

  2024-02-19

  Reap the rewards of your forgotten gold pieces with our efficient Cash for Gold service.

 20. cash for gold

  2024-02-19

  Reclaim control of your finances and declutter your space by selling your old gold items through our trusted Cash for Gold service. Turn your items into cash and start anew. Cash for Gold

 21. essentialshoods

  2024-02-27

  Essential is a brand that offers a variety of styles and designs for both men and women with high-quality materials and feature unique designs and graphics.

 22. bape jacket

  2024-02-27

  Bape is a brand that offers a variety of styles and designs for both men and women with high-quality materials and feature unique designs and graphics.

 23. Sexologist in delhi

  2024-03-01

  Dr. P.K Gupta’s Clinic Sexologist in delhi fulfills all the categories that the best sexologist in delhi requires.

 24. Rahul Mishra

  2024-03-02

  A Nasha Mukti Kendra in Ghaziabad is a facility situated in the city of Ghaziabad, specifically designed to cater to the needs of individuals struggling with addiction. These centers in Ghaziabad typically provide a range of treatment programs, counseling sessions, and rehabilitation services to residents of the city and its surrounding areas, aiming to facilitate recovery and long-term sobriety.

 25. nasha mukti kendra in ghaziabad

  2024-03-04

  With a team of experienced professionals, our Nasha Mukti Kendra offers personalized care and attention to each resident.

 26. single bed in lahore

  2024-03-10

  Greyspaces Furniture offers an exquisite range of sofa sets in Lahore, Pakistan, at competitive prices. With quality craftsmanship and stylish designs, your living space will be transformed. Discover comfort and elegance without breaking the bank at Greyspaces Furniture!

 27. tca peel in lahore

  2024-03-10

  The TCA peel in Lahore offers remarkable skin rejuvenation. Its effectiveness in reducing fine lines, wrinkles, and hyperpigmentation is truly commendable. The procedure, performed by skilled professionals, ensures a radiant and youthful complexion. Experience the transformative effects of TCA peel at its best in Lahore!

 28. Best TikTok Followers

  2024-03-13

  More followers mean your content is seen by a larger audience

 29. Penis Enlargement Treatment in Delhi

  2024-03-13

  Unleash your full potential with our discreet Penis Enlargement Treatment in Delhi.

 30. L shape sofa Pakistan

  2024-03-13

  Greyspaces Furniture offers an exquisite range of sofa sets in Lahore, Pakistan, at competitive prices. With quality craftsmanship and stylish designs, your living space will be transformed. Discover comfort and elegance without breaking the bank at Greyspaces Furniture!

 31. glutax injection in Lahore

  2024-03-13

  Glutax injections in Lahore have gained popularity for their reputed skin brightening and anti-aging benefits. Widely sought after, these injections are known for their efficacy in promoting radiant skin. As with any cosmetic procedure, it’s essential to consult with a qualified professional for personalized advice and safe administration.

 32. Cash for Gold

  2024-03-14

  Turn your broken or unused gold jewelry into instant money.

 33. Cash for Gold

  2024-03-14

  Transform your broken or unused gold pieces into money with Cash for Gold services.

 34. Cash for Silver

  2024-03-14

  Get top dollar for your silverware, whether it’s tarnished, broken, or simply unwanted, through our Cash for Silver initiative.

 35. Erica A. Thomas

  2024-03-15

  <a href=”https://toplegalnotice.com/how-a-small-business-streamlined-payroll/”>Click here</a>

 36. Erica A. Thomas

  2024-03-15

  good website

 37. sp5der

  2024-03-18

  The Sp5der Hoodie, a standout piece in our diverse apparel collection. Crafted with precision and style, the hoodie embodies a timeless aesthetic with classic graphics like rhinestones and spider webs, offering a unique and stylish appeal.https://thesp5der.com/

 38. Hell Star

  2024-03-18

  The fashion world pays attention to “Hellstar” as a clothing brand that appears (with hype) out of nowhere. It was introduced by Sean Holland (@hellstarseanie), a streetwear expert who keenly understands current fashion trends. In his view, Hellstar home clothing isn’t a streetwear brand. In his opinion, Earth is the place of Hell, and we are all dark stars. To pass through it (Earth), we need light.

 39. SP5DER

  2024-03-19

  The way the article delves into the details of the Sp5der product line is impressive. It really helps me understand the value proposition and unique features they offer.

 40. corteiz t shirt

  2024-03-22

  Shop high quality Corteiz Cargos at a sale price for men and women Get up to 20 off from official Corteiz Alcatraz UK Fast shipping worldwide

 41. Angel Numbers

  2024-03-28

  Common examples of Angel Numbers include repeated sequences like 111, 222, 333, and so on. Each number is believed to carry a unique message or energy that can offer insights into different aspects of one’s life.

 42. leadmarketing

  2024-04-04

  Park View City Phase 2

 43. Park View City Phase 2

  2024-04-04

  Park View City Phase 2

 44. Sexologist in Delhi

  2024-04-04

  Offering confidential consultations, a sexologist in Delhi addresses intimacy concerns.

 45. Baby cobra yoga

  2024-04-19

  When practicing the Baby Cobra Yoga, lift your chest gently, avoiding overextension. Keep your neck neutral and elbows close to your body. If you have lower back sensitivity or recent injuries, approach cautiously and always listen to your body’s signals.

 46. Town Hall Dental:Dental Implant

  2024-04-29

  Discover comprehensive dental implant services in the UK. Our expert team offers advanced treatments for a confident smile. Book your consultation today and transform your dental health.

 47. barndominium kitchen Ideas

  2024-04-30

  Batters Home is a place where batters can practice and improve their hitting skills.
  At Batters Home, we have everything you need for your home and
  <A https://battershome.com/top-10-stunning-barndominium-kitchen-ideas/”>barndominium kitchen Ideas</A>
  We find cool gadgets and nice decorations to help make your home better.
  If you need ideas for fixing things or making cool designs, Batters Home has lots of great ideas for you to try.

 48. Limousine Hire London

  2024-04-30

  <a href=”https://www.limoandcarhire.co.uk/”>Limousine Hire London</a> is a transportation provided right in the center of London by The Limo and Car Rental.
  With this service, you can take a luxurious and roomy ride in a Hummer limo. For special occasions, festivities, or business gatherings.
  The Limo Hire London Rental Service offers a luxurious and remarkable mode of transportation for individuals wishing to explore and traverse the energetic metropolis.

 49. Hiv Doctors In Delhi

  2024-05-04

  Qualified Sexologist in Delhi: Access expert care from qualified sexologists in Delhi [url=https://clients1.google.com.py/url?q=https://www.drpkgupta.in/]Hiv Doctors In Delhi[/url] for comprehensive treatment of sexual health concerns. These experienced practitioners offer personalized evaluations and tailored treatment plans to address issues such as erectile dysfunction, premature ejaculation, and low libido. With a focus on evidence-based practices and patient-centered care, qualified sexologists in Delhi provide compassionate support and effective solutions to improve sexual wellness and satisfaction. Through advanced diagnostics and therapeutic interventions, they empower individuals to overcome obstacles and achieve healthier, more fulfilling sexual lives.

 50. RepresentHoodie

  2024-05-08

  <a href=”https://representhood.com//”>Represent Hoodie </a>

 51. Pigmentation Treatment kit

  2024-05-14

  So great.thankyou for content sharing.

 52. Gaddy

  2024-05-21

  ARB USDT coin uses the Scrypt mining algorithm, while Bitcoin uses the SHA-256 mining algorithm.

 53. Alison Parker

  2024-05-21

  <a href=”https://www.ted.com/profiles/46892679”>3D Renderimg</a> is a transformative technology that brings digital creations to life with stunning realism. It enhances visual storytelling across industries, from movies and video games to architectural design and virtual reality. By simulating light, shadows, and textures with incredible precision, 3D rendering allows for detailed and immersive experiences. This cutting-edge tool continues to evolve, pushing the boundaries of what we can visualize and achieve in the digital realm.

 54. Value Post

  2024-05-25

  <a href=”https://www.valuepost.co.uk/”>Value Post</a>
  is an informational website to post high information about Home, Food and Health

 55. adult WhatsApp group link

  2024-05-29

  <a href=”https://whatsappgroupslits.com/desi-whatsapp-group-link-pakistan/”>desi WhatsApp group link</a> serve as conduits of communication, collaboration, and community. Whether it’s for socializing, networking, or business endeavors, these links empower individuals and organizations to forge meaningful connections effortlessly. By understanding the nuances of WhatsApp Group Links and embracing best practices for management and engagement, you can unlock the full potential of this versatile tool. Join the conversation, create communities, and embark on a journey of connectivity with WhatsApp Group Links today!

 56. adult WhatsApp group link

  2024-05-29

  good

 57. furniture for bridal room

  2024-05-30

  Greyspaces Furniture offers an exquisite range of sofa sets in Lahore, Pakistan, at competitive prices. With quality craftsmanship and stylish designs, your living space will be transformed. Discover comfort and elegance without breaking the bank at Greyspaces Furniture! <a href=”https://greyspacesfurniture.com/product/bed-set-01-2/”>furniture for bridal room</a>

 58. desi WhatsApp group link

  2024-05-31

  desi WhatsApp group link

 59. bunk beds in lahore

  2024-05-31

  Greyspaces Furniture offers an exquisite range of sofa sets in Lahore, Pakistan, at competitive prices. With quality craftsmanship and stylish designs, your living space will be transformed. Discover comfort and elegance without breaking the bank at Greyspaces Furniture!

 60. Industrial Estimation Services

  2024-06-04

  Your generosity in sharing your expertise is truly appreciated! Contact us if you have any questions about your <a href=”https://techplanet.today/post/how-can-industrial-estimating-services-help-streamline-project-planning/”>Industrial Estimation Services</a>. I am committed to helping you with any questions you may have!

 61. Industrial Estimation Services

  2024-06-04

  Your generosity in sharing your expertise is truly appreciated! Contact us if you have any questions about your Industrial Estimation Services. I am committed to helping you with any questions you may have!

 62. Town Hall Dental: Best Tooth Implants in brighouse

  2024-06-06

  Our expert tooth implants at Town Hall Dental. Transform your smile with our advanced dental solutions. Book your consultation today and regain confidence in your smile!

 63. Nasha Mukti Kendra in Ghaziabad

  2024-06-06

  Our Ghaziabad facility provides a nurturing environment for individuals to rejuvenate their spirits and overcome addiction through comprehensive, personalized treatment plans.

 64. Plumbing Estimating Services

  2024-06-06

  I am glad to find your post insightful. Your appreciation really inspires us. If you have any questions about our <a href=”https://www.shaperoflight.com/ways-to-reduce-plumbing-material-costs/”>Plumbing Estimating Services</a>, feel free to get in touch. We are here to help you and offer solutions.

 65. HVAC estimating services

  2024-06-07

  You make such good points here that I read your post many times. Your views mostly agree with mine. This is great content for your readers. If you have any questions about our <a href=”https://www.youthkiawaaz.com/2024/06/how-hvac-estimating-services-drive-construction-achievement”>HVAC estimating services</a>, don’t hesitate to contact us. We are here to help and provide solutions.

 66. kjellberg consumables

  2024-06-12

  Ensure reliable output in your operations with Kjellberg consumables, known for their dependable performance.

 67. Estimate Commercial HVAC

  2024-06-14

  Watch your glow as you easily share positive feedback with your audience. Contact us now for a custom <a href=”https://globalshala.com/how-to-estimate-commercial-hvac-upgrade-cost/”>Estimate Commercial HVAC</a> designed for architects, engineers and contractors. We customize solutions for your home needs.

 68. Residential Electrical Estimating

  2024-06-14

  You’ll have a lot more flexibility when it comes to engaging with your audience. Contact us today for a custom Residential Electrical Estimating for architects, engineers and contractors. Let us create a custom solution for your home.

 69. Estimating Building Cost

  2024-07-04

  Your blog is exactly what I need! We specialize in handling the challenges faced by construction estimators, <a href=”https://www.bizbangboom.com/articles/estimating-building-cost-for-residential-and-commercial-projects”>Estimating Building Cost</a>, ensuring an accurate estimate tailored to your needs.

 70. Corteiz

  2024-07-04

  Corteiz is now becoming popular worldwide. <a href=”https://corteizstore.es/”> Corteiz </a> offers discounts for limited time.

 71. sp5der

  2024-07-04

  The Best Streetwear clothing. <a href=”https://sp5derhoodiesite.com/”> sp5der </a> have hoodies, tees, shorts, tracks, sweats etc. Explore our online store today for a curated selection of cutting-edge designs and premium-quality garments.

 72. Corteiz

  2024-07-04

  The Best Streetwear clothing. <a href=”https://corteizukshop.com/”> Corteiz </a> have hoodies, tees, shorts, tracks, sweats etc. Explore our online store today for a curated selection of cutting-edge designs and premium-quality garments.

 73. hellstar

  2024-07-04

  The Best Streetwear clothing. <a href=”https://hellstarclothingsite.com/”> Hellstar </a> have hoodies, tees, shorts, tracks, sweats etc. Explore our online store today for a curated selection of cutting-edge designs and premium-quality garments.

 74. Construction Estimating Services NYC

  2024-07-05

  Your blog is exactly what I need! We specialize in handling the challenges faced by construction estimators, Construction Estimating Services NYC ensures an accurate estimate tailored to your needs.

 75. Landey

  2024-07-11

  XVS economics refers to the economic principles and theories related to the XVS token, which is the native cryptocurrency of the Venus protocol. Venus is a decentralized lending and borrowing platform built on the Binance Smart Chain, allowing users to earn interest on their crypto assets or borrow assets using their crypto as collateral.

 76. Hair Restoration Service New Hyde Park

  2024-07-14

  Advanced solutions for hair loss prevention and encouragement of regrowth are provided by Hair Restoration Service in New Hyde Park Personalised treatments meant to greatly increase hair density and thickness will help you regain confidence.

 77. HealthinPedia

  2024-07-15

  Welcome to Healthinpedia! Your go-to blogging site for all things health and wellness. Explore comprehensive information on Exercise, Yoga, Nutrition, Walking, Running, and Activewear. Whether you’re a beginner or an enthusiast, our Community Forum connects you with like-minded individuals. Join us on your journey to a healthier, more active lifestyle.

 78. HP Folio Laptop Batteries

  2024-07-19

  Stay sleek and powerful with HP Folio Laptop Batteries from The Brand Store—effortless energy for your mobile lifestyle. Keep going with style and reliability in every charge!

 79. essentialhoodie3

  2024-07-21

  Human Made Clothing Online Store For Latest Collection SS24. Visit & buy premium Human Made Hoodie,
  T Shirt at our official Store. Fast Shipping Worldwide.
  <a href=”https://humanmadeclothing.us/”>humanmade Clothing</a>
  <a href=”https://humanmadeclothing.us/hoodie/”>humanmade Hoodie</a>
  <a href=”https://humanmadeclothing.us/t-shirt/”>humanmade T-shirt</a>
  <a href=”https://humanmadeclothing.us/sweatshirt/”>humanmade Sweatshirt</a>

 80. essentialhoodie3

  2024-07-21

  Essential Hoodie Collection For Fear of GOD Fans. Shop Now Your Essential Clothing.
  Get an Amazing Discount with Fast Shipping.
  <a href=”https://essentialhoodiemerch.com/”>Essential Hoodie</a>
  <a href=”https://essentialhoodiemerch.com/gig-essentials-hoodie/”>Essentials-Hoodie</a>
  <a href=”https://essentialhoodiemerch.com/gig-essentials-sweatpants/”>Essentials-Sweatpants</a>
  <a href=”https://essentialhoodiemerch.com/gig-essentials-t-shirts/”>Essentials-T-shirts</a

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.